مرور و یادگیری لغات درس نهم

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

das Fernsehen
تلویزیون
die Nachrichten (Pl.)
اخبار
die Serie, -n
سریال ،سلسله
die Talkshow, -s
میزگرد (رادیویی یا تلویزیونی)
die Castingshow, -s
برنامه استعدادیابی
die Comedyshow, -s
برنامه کمدی
der Actionfilm, -e
فیلم اکشن
die Rolle, -n
نقش
laufen, er läuft, lief, ist gelaufen
(دویدن. پیاده رفتن . جلو رفتن . کار کردن . جاری شدن. معتبر بودن)،او میدود،دویده، دویده است
Was läuft im Fernsehen?
چه در تلویزیون است؟
Ein Film kommt.
یک فیلم در حال آمدن است.
Was wär's mit …?
... در چه مورد است؟
die Mediathek, -en
آرشیو رسانه
per Streaming
از طریق (پخش)جریان
nonstop
بدون توقف
individuell
جداگانه
echt gut
واقعاً خوب است
verpassen
از دست دادن
verlieren, verlor, hat verloren
از دست دادن، از دست داده، از دست داده است
das Nomen, -
اسم
das Adjektiv, -e
صفت
leicht
ساده
klug
دانا
die Definition, -en
تعریف
das Gegenteil, -e
در مقابل
gar nicht
ابدا
im Moment
در حال حاضر
prima
عالی
frisch
تازه
der Arbeitstag, -e
روز کاری
das Medium, medien
رسانه،وسیله ،محیط
das Gerät, -e
دستگاه
das Tablet, -s
تبلت
der Monitor, -e
مانیتور
die Kamera, -s
دوربین
das E-Book, -s
کتاب های الکترونیکی
der E-Reader, -
الکترونیکی خوان
herunter laden, er lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen
دانلود،او دانلود میکند، دانلود شده، دانلود شده است
speichern
ذخیره کردن
(ultra)flach
(فوق العاده) تخت،هموار ،کم عمق
der Zeitungsartikel, -
مقاله روزنامه
der Strom
قدرت
online sein
آنلاین بودن
mobil
تحرک
"
der Chat-Partner, -
شریک چت
"
problemlos
بدون مشکل
aktuell
امروزی
von Heute
از امروز
der Gastgeber, -
میزبان
an bieten, bot an, hat angeboten
(ارائه کردن،پیشنهاد کردن)،پیشنهاد کرده، پیشنهاد کرده است
"
Was darf ich dir denn noch anbieten?
چه چیز دیگری می توانم به شما پیشنهاد کنم؟
" "
Kann ich dir not etwas anbieten?
آیا می توانم چیزی را به شما پیشنهاد کنم؟
"
... hätte ich gerne.
دوست دارم ... داشته باشم
... wäre nicht schlecht.
.....بد نخواهد بود.
das Fest, -e
جشن
das Ramadan-Fest, -e
جشن ماه رمضان
der Feiertag, -e
روز تعطیل
der Nationalfeiertag, -
روز تعطیل ملی
Weihnachten
کریسمس
der Heiligabend
شب کریسمس
Silvester
شب سال نو
das Feuerwerk, -e
آتش بازی
Karneval
کارناوال
der Valentinstag, -e
روز ولنتاین
Ostern
عید پاک
das Geschenk, -e
هدیه
die Süßigkeit, -en
شرینی جات
die Schokolade, -n
شکلات
Thanksgiving
شکر گزاری
Frohes Fest!
کریسمس مبارک!
Frohe Ostern!
عید پاک مبارک!
Ein frohes neues Jahr!
سال نو مبارک!
Schöne Feiertage!
تعطیلات مبارک!
Frohe Weihnachten!
کریسمس مبارک!
die Uhr, -en
ساعت
die Organisation, -en
سازمان
draußen
بیرون
der Wissenschaftler, -
دانشمند
die Dritte Welt
جهان سوم
آموزش طراحی سایت