مرور و یادگیری لغات درس چهارم

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

Was bist du von Beruf ?
چه شغلی داری ؟
was machst du so?
چه کار می کنید؟
Ich bin ...
من هستم ...
Ich arrbeite als ...
من به عنوان ...کار میکنم
die Firma, Firmen
شرکت
bei (+Firmenname)
در (+ نام شرکت)
die Visitenkarte, -n
کارت ویزیت
arbeiten
کار کردن
arbeitslos
بی کار
die Arbeit, -en
کار
der Beruf, -e
شغل
der Polizist, -en
پلیس
die Polizistin, -nen
پلیس زن
der Manager, -
مدیر(مرد)
die Managerin, -nen
مدیر(زن)
der IT- Ingenieur, -e
مهندس فناوری اطلاعات(مرد)
die IT- Ingenieurin, -nen
مهندس فناوری اطلاعات(زن)
der Taxifahrer, -
راننده تاکسی(مرد)
die Taxifahrerin, -nen
راننده تاکسی(زن)
der Taxt, -e
متن
Wann?
چه زمانی؟
um
در (زمان) . به دور . سر . [حرف اضافه اشاره به مقدار] . برای
Wie spät?
چه زمانی؟
Wie spät ist es?
ساعت چند است؟
Es ist ... Uhr.
ساعت . . . است
vor
جلوی . قبل . به خاطر
nach
بعد از . به . طبق . از
das Viertel, -
رب (زمان)
halb
نیم
der Termin, -e
قرار ملاقات
der Monat, -e
ماه
der Tag, -e
روز
nicht
نه
da
زیرا
Was?
چه؟
super
فوق العاده
der Rentner, -
بازنشسته(مرد)
die Rentnerin, -nen
بازنشسته(زن)
die Party, -s
مهمانی
Wie heißt das auf Deutsch?
به زبان آلمانی چه نامیده میشود؟
Ein bisschen langsamer, bitte.
کمی یواش تر، لطفا.
Wie sagt man auf Deutsch?
به زبان آلمانی چه گفته میشود؟
Auf Englisch sagt man ,,brush" . Und auf Deutsch.
در انگلیسی می گویند، برس، و در آلمانی.
Wie schreibt man das?
چگونه آن را می نویسید؟
man
کسی
die Schere, -n
قیچی
der kamm, ¨-e
شانه
die Bürste, -n
قلم مو
das T-Shirt, -s
پیراهن
die Küche, -n
آشپزخانه
der Herd, -e
اجاق گاز
der Topf, ¨-e
گلدان .قابلمه
Schau mal.
نگاه کن.
das Büro, -s
دفتر
der Drucker, -
چاپگر
der USB-Stick, -s
فلش
die Maus, ¨-e
ماوس
die Software, -s
نرم افزار
der Support, -e
پشتیبانی
telefonieren
تلفن کردن
an rufen
تلفن کردن ، کمک خواستن
das Telefon, -e
تلفن
die SMS, -
اس ام اس
das Internet
اینترنت
(E-Mails) checken
بررسی (ایمیل)
der Chat, -s
چت
der Status
وضعیت
Wie viele?
چه تعداد؟
der Tarif, -e
تعرفه
ohne
بدون
die Show, -s
نمایش
der Podcast, -s
پادکست
das Radio, -s
رادیو
das Interview, -s
مصاحبه
der Partner, -
شریک(مرد)
die Partnerin, -nen
شریک(زن)
auf stehen
بلند شدن
das Licht, -er
نور
an machen
روشن کردن
duschen
دوش گرفتن
an ziehen
لباس پوشیدن ،جذب کردن
ein steigen
سوار شدن
die U-Bahn, -en
مترو
nehmen, du nimmst, er nimmt
گرفتن . تو میگیری . او میگیرد
an fangen, du fängst an, er fängt an
شروع کردن. تو شروع میکنی. او شروع میکند
die Pause, -n
توقف
ab holen
سوار کردن . برداشتن . دستگیر کردن
der Kindergarten, ¨-
مهد کودک
das Kind, -er
بچه
lernen
یادگرفتن
schlafen gehen
به خواب رفتن
schlafen, du schäfst, er schläft
خوابیدن . تو خوابی . او خواب است
آموزش طراحی سایت